ULNA barnehagene overtar Gaustadsnippen Barnehage

ULNA Barnehagene overtar Gaustadsnippen barnehage med virkning fra 30.04.20. Gaustadsnippen barnehage beholder navn, driftsform og innhold slik som i dag.

Etter snart 30 år som eier og daglig leder i Gaustadsnippen barnehage har Hilde Eimstad besluttet å overdra av barnehagen til ULNA barnehagene fra og med 30.04.20.

Alle ansatte vil fortsette i sine stillinger og driften vil fortsette som vanlig. Overtakelsen medfører svært få praktiske endringer som har barn i barnehagen. 

ULNA barnehagene er drevet av pedagoger med langsiktig perspektiv. De ønkser å forme fremtidens barnehager, med robuste barn, kavlitet og kompetanse i fokus. De er opptatt av at barnehagene skaper eller beholder sin lokale identitet, sin forankring og sine kulturer - samtidig som barnehagen blir en del av et fellesskap med ressurser til videre utvikling gjennom ULNA barnehagene. 

Deres visjon er "vi griper barndommens muligheter"

ULNA barnehagene har 21 barnehager i Norge, og tar vare på over 1100 barn hver dag.

Du kan lese mer om ULNA barnehagene på hjemmesidene: www.ulna.no