Oppholdsbetaling

Oppholdsbetaling per måned 01.01.20 - 31.12.20:

1 barn, 3695 kroner (matpenger er inkludert)

2 barn, 6450 kroner (marpenger er inkludert)

3 barn, 8577 kroner (matpenger er inkludert)

Juli er en betalingsfri måned

Matpenger utgjør 560 kroner per barn, per måned. Vi får varmmat levert 4 av 5 dager i uken fra Barn til bords. Melk serveres hver dag til alle måltider. Hver tirsdag er det turdag, og da har barna med matpakke.

Det er Ulna (eier av barnehagen) som sender ut faktura hver måned. Ved spørsmål om betaling kontakt tjenesteleder i barnehagen.