Gaustadsnippen barnehage

Naturbarnehage. Ekstra fokus på miljø, bærekraftig utvikling og måltider. Matpakkefri hverdag. Åpningstider 0700-1645. Gode foreldreundersøkelser gjennom mange år. Glødende, trygge og kompetente ansatte.