Foreldreutvalget (FAU)

FAU-representantene i Gaustadsnippen barnehage for barnehageåret 2021/2022

Klikk deg inn på linken: FAU og SU 22-23

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av to foreldre/foresatte fra hver avdeling og skal fremme foreldre/foresattes fellesinteresser og bidra til samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og består av representanter fra FAU og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges FAU og SU.

Vi oppfordrer dere til å kontakte oss per mail om saker dere ønsker at vi tar opp med barnehagen.