Nasse Nøff

På avdelingen er det 12 barn i alderen 0-2 år. 4 ansatte: en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeidere.

Småbarnsavdelingene: Nasse Nøff og Ole Brumm samarbeider om mye i løpet av måneden, uka og dagen.

Vi starter dagen med felles frokost og lek sammen. I 9-tiden har vi samlingsstund. Da synger vi faste sanger som vi synger over en viss tid slik at barna får mulighet til å lære dem før de introduseres for nye sanger. Sangene i samlingen er ofte knyttet til et tema som vi jobber med, f.eks. Bondegård: da synger vi sanger om dyrene på bondegården.

Etter samling har vi organiserte aktiviteter i smågrupper. I løpet av uka roterer barna mellom de forskjellige aktivitetene vi har å tilby: f.eks kunst, lek på språkrommet, matematikk, vannlek, utelek, tur og fysisk utfoldelse i gymsalen. På den måten får barna alltid en variert og spennende uke. Vi jobber mye i smågrupper da vi mener at barna blir sett og hørt, og får ro rundt aktivitetene som gir gode læringsmuligheter.

Vi spiser lunsj ca kl. 10.30. Etter lunsj er det soving, og når barna våkner er det rolig lek før det er ettermiddagmat ca kl. 13.30. Når måltidet er over deler vi oss inn i smågrupper og finner på ting ut i fra barnas interesser. F.eks. noen går ut, mens andre leker på puterommet.

I løpet av dagen er alle barna på avdelingen ute minst en gang. På våren og sommeren er vi ute så mye som mulig. Da blir det ofte flere turer i nærområdet og annet gøy.

Barnehagen stenger kl. 16.45. Da går barn og voksne hjem etter en hyggelig dag i barnehagen med spennende aktiviteter.

Hilsen ansatte på Nasse Nøff